0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Agencija za Statistiku Bosne i Hercegovine
Odjeljenje za međunarodnu saradnju
Jasna Samardžić - načelnik odjeljenja
Telefon: +387 (33) 911 923
E-mail: medjunarodna@bhas.ba
Adresa
Zelenih beretki 26, Ferhadija 11, Sarajevo, BiH
Telefon
+387 33 911 911
Fax
+387 33 220 622
Web
http://www.bhas.ba