0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
* Obrazovanje, tehničko ispitivanje i analiza, istraživanje i eksperimentalni razvoj u oblasti motora i cestovnih vozila
* Stručna institucija za vršenje stručnih poslova u oblasti rada stanica za tehnički pregled vozila na području F BiH

tehnički pregled | tehnika | certificiranje | homologacija
Adresa
Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, BiH
Telefon
+387 33 711 310
Fax
+387 33 711 311
Web
http://www.mervik.ba