0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Poliklinika "MEDICUS" je osnovana s namjerom da se na jednome mjestu ujedine stručno znanje i kliničko iskustvo, te da se uz upotrebu najsavremenije opreme našim pacijentima pruži najbolja zdravstvena usluga. Na prostoru od oko 1400 m2 nalazi se nekoliko ambulanti, medicinska laboratorija, prostorija za intervencije, intenzivna njega, operaciona sala za hitne i manje operativne zahvate, dvije moderne operacione sale, sala za prije i poslije-operativno liječenje, 5 moderno opremljenih bolesničkih apartmana, apartman za goste, interni restoran, te ostali prateći prostor. U poliklinici je od 1998. registrirano preko 50.000 pacijenata. U njoj se liječi preko 3.500 pacijenata na knjižicu.
Adresa
Vukovo bb, Tešanj, BiH