0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

ADRA Banja Luka

Humanitarna organizacija

AGAPE Mostar

Humanitarna djelatnost Evanđeoske crkve
VIP premium

ALDI - udruženje građana za lokalne razvojne inicijative

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) je ne-vladina i ne-profitna organizacija registrovana kao udruženje u Federalnom ministarstvu pravde pod brojem 415/I a osnovana je u Goraždu u junu 1996. godine sa ciljem da se kao organizacija civilnog društva aktivno ukljući u ekonomski i socijalni oporavak jugoistočne Bosne i Hercegovine.

Najtraženiji poslovni subjekti u posljednjih 90 dana

Servisne informacije / korisni i traženi subjekti