0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
zavod za javno zdravstvo ilidza | zavod za javno zdravstvo ilidža | zavod za javno zdravstvo kantona sarajevo | zavod za zdravstvo ilidza
-predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;-provodi zdravstveno-statistička istraživanja u cilju praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova na području kantona;-prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području kantona;-planira, organizira i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva;-učestvuje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;-prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;-provodi preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje kantona
Adresa
Dr. Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, BiH
Telefon
+387 33 627 889; +38733624472
Fax
+387 33 627 889; +38733624472
Web
http://www.zzjzks.ba