Informacije o cijenama i načinu plaćanja reklamnih aranžmana u Poslovnom Imeniku-Adresaru BiH

Velika posjećenost našeg poslovnog portala nudi Vam velike mogućnosti u vidu promocije Vaših proizvoda i usluga a samim time i poboljšanja poslovanja i zarade.

Nakon unošenja firme u Poslovni Adresar, neophodno je izvršiti uplatu u odgovarajućem iznosu (u zavisnosti od paketa) na sljedeći transakcijski račun kod Raiffeisen Banke:
3385-0022-7519-0112
sa naznakom "uplata reklame" i navedenim nazivom Vaše firme ili drugog subjekta. U polje Primalac unesite "Euroservice Obrt Bihać"

Prikazivanje poslovnih (i drugih) subjekata nudimo u tri (3) paketa:

  • Standard paket ( 30 KM / godina dana )
  • VIP paket ( 50 KM / godina dana )
  • VIP Premium paket ( 80 KM / godina dana - nova cijena, trajno sniženo sa 100 KM!! )

Njihove cijene su različite, budući da svaki od njih nudi različite pogodnosti. Tako npr. "STANDARD" nudi prikaz:

  • naziva firme
  • loga firme
  • opisa firme i/ili djelatnosti do 250 znakova
  • adrese, telefona/faxa, mobitela
  • e-mail i/ili adrese web stranice

"VIP", pored svega navedenog za paket "STANDARD", nudi prikaz firme s mnogo više teksta ( 2 x naslov+tekst u dužini od 500 znakova), plus album sa 6 slika velikog formata.

"VIP Premium" je najobuhvatniji paket, pa tako on (pored svega što nudi "STANDARD") nudi slično kao i paket "VIP" s tim da umjesto 2 ima 5 blokova naslov+tekst i umjesto albuma sa 6 slika, ima album sa 12 slika velikog formata.