Detalji o cijenama i načinu plaćanja reklamnih aranžmana u Poslovnom Imeniku-Adresaru BiH

Prikazivanje poslovnih (i drugih) subjekata nudimo u tri (3) paketa:

  • Standard paket ( 30 KM / godina dana )
  • VIP paket ( 50 KM / godina dana )
  • VIP Premium paket ( 80 KM / godina dana - nova cijena, trajno sniženo sa 100 KM!! )

Nakon unošenja firme u Poslovni Adresar, neophodno je izvršiti uplatu u odgovarajućem iznosu (u zavisnosti od paketa).

Njihove cijene su različite, budući da svaki od njih nudi različite pogodnosti. Tako npr. STANDARD nudi prikaz:

  • naziva firme
  • loga firme
  • opisa firme i/ili djelatnosti do 250 znakova
  • adrese, telefona/faxa, mobitela
  • e-mail i/ili adrese web stranice

VIP pored svega navedenog za paket STANDARD, nudi prikaz firme s mnogo više teksta (2x naslov+tekst u dužini od 500 znakova), plus album sa 6 slika velikog formata.

VIP PREMIUM je najobuhvatniji paket, pa tako on (pored svega što nudi STANDARD) nudi slično kao i paket VIP s tim da umjesto 2 ima 5 blokova naslov+tekst i umjesto albuma sa 6 slika, ima album sa 12 slika velikog formata.