0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

JAVNA USTANOVA “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO” SARAJEVO

JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU, telefon: 033/729-202

JEDINICA ZA SARADNJU SA POSLODAVCIMA – „CENTAR ZA POSLODAVCE“, telefon: 033/729-200

JEDINICA ZA NABAVKE, telefon: 033/569-102

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE I TREZOR, telefon: 033/569-118

SEKTOR ZA OPĆE, ZAJEDNIČKE I PRAVNE POSLOVE, telefon: 033/569-111

SEKTOR ZA PODSTICAJNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA I INFORMATIČKE POSLOVE, telefon: 033/569-132

SEKTOR ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU, MATERIJALNU I SOCIJALNU SIGURNOST NEZAPOSLENIH OSOBA, telefon: 033/554-186

ODJELJENJE ZA RADNE DOZVOLE, telefon: 033/569-110

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Centar

biro sarajevo centar | biro za zaposljavanje sarajevo centar | prijava na biro sarajevo centar | biro rada sarajevo centar | zavod za zapošljavanje sarajevo centar | javljanje na biro sarajevo centar

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Hadžići

biro hadzici | biro za zaposljavanje hadzici | prijava na biro hadzici | biro rada hadzici | zavod za zapošljavanje hadzici | javljanje na biro hadzici | biro hadžići | biro za zapošljavanje hadžići | prijava na biro hadžići | biro rada hadžići

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Ilidža

biro ilidza | biro za zaposljavanje ilidza | prijava na biro ilidza | biro rada ilidza | zavod za zapošljavanje ilidza | javljanje na biro ilidza | biro ilidža | biro za zapošljavanje ilidža | prijava na biro ilidža | biro rada ilidža

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro IlijaŠ

biro ilijas | biro za zaposljavanje ilijas | prijava na biro ilijas | biro rada ilijas | zavod za zapošljavanje ilijas | javljanje na biro ilijas | biro ilijaš | biro za zapošljavanje ilijaš | prijava na biro ilijaš | biro rada ilijaš

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Novi Grad

biro novi grad sarajevo | biro za zaposljavanje novi grad sarajevo | prijava na biro novi grad sarajevo | biro rada novi grad sarajevo | zavod za zapošljavanje novi grad sarajevo | javljanje na biro novi grad sarajevo

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Novo Sarajevo

biro novo sarajevo | biro za zaposljavanje novo sarajevo | prijava na biro novo sarajevo | biro rada novo sarajevo | zavod za zapošljavanje novo sarajevo | javljanje na biro novo sarajevo

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Stari Grad

biro stari grad sarajevo | biro za zaposljavanje stari grad sarajevo | prijava na biro stari grad sarajevo | biro rada stari grad sarajevo | zavod za zapošljavanje stari grad sarajevo | javljanje na biro stari grad sarajevo

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Trnovo

biro trnovo | biro za zaposljavanje trnovo | prijava na biro trnovo | biro rada trnovo | zavod za zapošljavanje trnovo | javljanje na biro trnovo

J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Vogošća

biro vogosca | biro za zaposljavanje vogosca | prijava na biro vogosca | biro rada vogosca | zavod za zapošljavanje vogosca | javljanje na biro vogosca | biro vogošća | biro za zapošljavanje vogošća | prijava na biro vogošća | biro rada vogošća