0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
JAVNA USTANOVA “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO” SARAJEVO

JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU, telefon: 033/729-202

JEDINICA ZA SARADNJU SA POSLODAVCIMA – „CENTAR ZA POSLODAVCE“, telefon: 033/729-200

JEDINICA ZA NABAVKE, telefon: 033/569-102

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE I TREZOR, telefon: 033/569-118

SEKTOR ZA OPĆE, ZAJEDNIČKE I PRAVNE POSLOVE, telefon: 033/569-111

SEKTOR ZA PODSTICAJNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA I INFORMATIČKE POSLOVE, telefon: 033/569-132

SEKTOR ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU, MATERIJALNU I SOCIJALNU SIGURNOST NEZAPOSLENIH OSOBA, telefon: 033/554-186

ODJELJENJE ZA RADNE DOZVOLE, telefon: 033/569-110
Adresa
Đoke Mazalića 3, Sarajevo, BiH
Telefon
033/569-100; 033/251-260
Fax
033 204-177