0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Ambasada R Turske u BiH - turska ambasada
Adresa
H. Kreševljakovića 3; Skenderija 4, Sarajevo, BiH
Telefon
033 568 750
Fax
033 568 777