0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

J.P. KOMUNALAC Orašje

Treća ulica 73, Orašje, Bosna i Hercegovina

J.P. RUDNIK UGLJA GRAČANICA G. VAKUF - USKOPLJE

Humac bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina

J.U. CENTAR ZA KULTURU Prnjavor

Beogradska 7, Prnjavor, Bosna i Hercegovina

J.U. Coming

Trg Gojka ŠuŠka 3, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

J.U. DOM ZA STARA LICA Zenica

DJELATNOST USTANOVE JE ZAŠTITA STARIH I ODRASLIH LICA ŠTO UKLJUČUJE:

Institucionalni smještaj i zbrinjavanje starih i odraslih osoba u Domu
Usluge dnevnog boravka spoljnjim korisnicima u Domu – Ustanovi
Pomoć i podršku starim i odraslim licima u njihovom stanu – kući

KORISNICI USLUGA
Korisnici usluga Ustanove su stare i odrasle osobe i to :
**pokretna lica
**polupokretna lica
**nepokretna lica – lica sa potrebom za posebnom pažnjom

J.U. OPĆA BIBLIOTEKA Žepče

Sarajevska bb, Žepče, Bosna i Hercegovina

VIP J.U. RC VILINA VLAS VIŠEGRAD

Po radioaktivnosti vode višegradska banja se nalazi na prvom mjestu u RS i Federaciji, a na drugom na prostoru bivše Jugoslavije . Objekat raspolaže sa 160 ležajeva u jednokrevetnim , dvokrevetnim sobama i apartmanima .

J.U. Srednja Škola Vitez

Ilije Petrovića bb, Vitez, Bosna i Hercegovina

J.U. Srednja Škola za medicinske sestre-tehničare

Patriotske lige 67a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

J.U. VETERINARSKI ZAVOD HNK-HNŽ Mostar

Dr. Ante Starčevića 46 (P.P. br. 62), Mostar, Bosna i Hercegovina