0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
U asortimanu imamo preko 4.000 artikala vodećih svjetskih farmaceutskih proizvođača koje svakodnevno distrubuiramo na cijelom teritoriju BiH. Ulažući u vlastiti razvoj gradimo čvršće veze sa našim poslovnim partnerima, u cilju održavanja kvaliteta, te pravilne distribucije preko pouzdanih apoteka do krajnjih korisnika.
Adresa
Zlatnih ljiljana 77, Gračanica , BiH