0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Firma je cijelo vrijeme uskladivala svoj razvoj prema potrebama kupca i danas je lider u snabdijevanju šireg sarajevskog tržišta kvalitetnim frakcijama drobljenog dolomita za proizvodnju betona i maltera, a od sredine 2005. i lider na sarajevskom tržištu u proizvodnji, transportu i ugradnji betona.
Adresa
Plješevac bb, Kiseljak , BiH