0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Pro Kolekt d.o.o. Sarajevo je privredno društvo osnovano u julu 2007 godine. Pro Kolekt Sarajevo posluje u okviru mreže firme Pro Kolekt koja je osnovana u Sloveniji u proljeće 2004. godine sa većinskim udjelom Slovenačke države. Pro Kolekt čini najjaču mrežu za pružanje usluga naplate potraživanja i izrade kreditnih izvještaja u Jugoistočnoj Evropi.

Loša platna disciplina je gorući problem savremenog društva sa kojim se susreću svi pravni subjekti. Najbolja preventiva je redovno provjeravanje boniteta poslovnih partnera i odbijanje poslovanja sa onima koji imaju teškoće u plaćanju. Ako uprkos tome dođe do neplaćanja, treba djelovati što je moguće prije.
Adresa
Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, BiH
Telefon
+387 33 703 580
Fax
+387 33 703 581
Web
http://www.prokolekt.ba