0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Kanton Sarajevo - Zavod za informatiku i statistiku

Reisa Dž. čauŠevića 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kantonalna direkcija za puteve SBK/žSB

16. kolovoza bb, Busovača, Bosna i Hercegovina

Kantonalna Uprava za inspekcijske poslove ZDK Ispostava Tešanj

Ispostava Tešanj - Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZE-DO kantona

U sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove nalazi se predviđena 21 vrsta različitih inspekcija, koje se nalaze u sastavu 2 sektora kao osnovnih organizacionih jedinica Uprave, kojima rukovode pomoćnici direktora
U sastavu svakog sektora nalazi se više vrsta kantonalnih inspekcija, razvrstanih po međusobnoj srodnosti i povezanosti oblasti u kojima vrše inspekcijski nadzor. Neke inspekcije imaju i glavnog kantonalnog inspektora, kojima isti neposredno rukovode

Uprava ima 2 izmještene kancelarije Uprave u općinama Visoko i Maglaj u kojima je lociran određen broj kantonalnih inspektora i to:

u Visokom 7 inspektora (2 tržišna inspektora, 2 veterinarska inspektora, 1 turističko-ugostiteljski inspektor, 1 inspektor rada za oblast radnih odnosa i 1 inspektor zaštite okoline).
u Maglaju 10 inspektora (2 tržišna inspektora, 3 turističko-ugostiteljska inspektora, 2 inspektora rada za oblast radnih odnosa, 1 vodni inspektor, 1 poljoprivredni inspektor i 1 šumarski inspektor).

Kantonalni Porezni Ured Ispostava G. Vakuf-Uskoplje

Ispostava G. Vakuf-Uskoplje / Kantonalni Porezni Ured

KANTONALNI POREZNI URED Kreševo

Fra Grge Martića bb, Kreševo, Bosna i Hercegovina

Kantonalni porezni ured Tuzla - Ispostava Sapna

Tuzlanski kanton (TK), Kantonalni porezni ured - ispostava u Sapni

KANTONALNI SUD Odžak

Glavni trg 3, Odžak, Bosna i Hercegovina

Kantonalni Sud Sarajevo

Sud Kantona Sarajevo - Kantonalni Sud Sarajevo