0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

VIP premium MERIDIAN ad

Organizacija transporta, Zbirni transport, Carinsko posredovanje, Konsalting usluge, Skladištenje roba
Adresa
Veselina Masleše 21/II, Banja Luka, BiH

SKLADIŠTENJE ROBA

Adekvatnu usluga i uslovi skladištenja u komercijalnim i carinskim skladištima, s ukupnom raspoloživom površinom od 10 000 m? a koji su prilagođeni savremenoj manipulaciji roba u: Banja Luci, Sarajevu, Novom Gradu, Bijeljini, Tuzli, Gradišci
U okviru skladišnih usluga obavljamo: utovar/istovar, smještaj robe, carinsko i javno skladište i osiguranje robe, čuvanje 24h, pakovanje, zatim etiketiranje, brojanje, sortiranje, vaganje i sve radnje u interesu robe

Kontakt osoba: Nebojša Lepir
Telefon: 051/341 219, 325 220
Mobilni telefon: 065/424 326
E-mail: zbirnitransport@meridianbl.com

ZBIRNI TRANSPORT

Mreža zbirnih linija razvijena u saradnji sa partnerima u regionu i Evropi omogućuju našim klijentima optimizaciju u planiranju nabavki i isporuka, ali i potpunu kontrolu logističkih troškova.
Vozni park, carinska i komercijalna skladišta u većim gradovima u BiH čine vlastitu distributivnu mrežu s polaznom tačkom u Banjaluci koja nudi:

• dopremu i otpremu, carinjenje, uskladištenje i prenapućenje pošiljaka ( težine od 1–5000 kg) iz/u EU s optimalnim rokovima dopreme u naša skladišta
• zbirna dostava malih pošiljaka od vrata do vrata u unutrašnjem i međunarodnom transportu
• direktne linije sa Slovenijom, Hrvatskom, Srbijom
• stalna zbirna liniju Banja Luka –Sarajevo
• vlastiti vozni park sa 20 transportnih jedinica prilagođenih zbirnom transportu i dsitribuciji

Kontakt osoba: Nebojša Lepir
Telefon: 051/341 219, 325 220
Mobilni telefon: 065/424 326
E-mail: zbirnitransport@meridianbl.com

ORGANIZACIJA TRANSPORTA

Organizujemo transport sa konkuretnim cijenama, optimalnim transit time-om i pravovremenim informacijama. U saradnji sa domaćim i ino partnerima Meridian organizuje sve vrste transporta roba, u svim oblicima do raznih destinacija unutar BiH, Evrope i šire:
• drumski (vlastitim ili angažovanim prevoznim sredstvima),
• željeznički (u saradnji sa ŽeljeznicamaRS, Željeznice FBiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Austrije...)
• riječni i pomorski (u saradnji sa svim riječnim i pomorskim lukama)
• avio transport (sa svih aerodroma u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori)
• organizacija transporta punih i djelimičnih tovara
• organizacija transporta specijalnih tovara
• organizacija transporta opasnih materijala
• organizacija kontejnerskog transporta
• organizacija multimodalnih transporta (kopno-more-kopno, željeznica-drum, drum-željeznica, drum-avio-drum)

KONTAKT OSOBE

Željeznički, avio i pomorski transport
Silvana Zeljković
Telefon: 051/212 184
Mobilni telefon: 065/657 490
E-mail: silvana.zeljkovic@meridianbl.com

Drumski transport
Nebojša Lepir
Telefon: 051/341 219, 325 220
Mobilni telefon: 065/424 326
E-mail: zbirnitransport@meridianbl.com

CARINSKO POSREDOVANJE

Danas sa 16 poslovnih jedinica, 85 certificiranih carinskih referenata i značajnim garancijskim potencijalom Meridian je u mogućnosti da vrši carinsko posredovanje za jednostavne i složene carinske procedure efikasno i kvalitetno, uz primjenu evropskih standarda u međunarodnoj špediciji

• prijem i potvrda dispozicije
• prihvat i obrada carinske dokumentacije
• tarifiranje robe po carinskoj tarifi
• izrada kalkulacija za robu
• osiguranje robe po nalogu komitenta
• prijavljivanje robe na granici, posredovanje za odobrenja graničnih inspekcijskih službi
• pribavljanje odobrenja, rješenja , uvjerenja i ostala potrebna dokumentacija od strane nadležnih organa
• ispostavljanje carinske dokumentacije za carinjenje robe kod redovnog uvoza/izvoza, privremenog uvoza /izvoza, procedura sa ekonomskim učinkom, pojednostavljenim procedurama …
• prisustvovanje carinskom pregledu robe
• stavljanje robe pod carinski nadzor - uskladištenje
• zalaganje carinske garancije
• angažovanje vlastitih sredstava za plaćanje carine i PDV-a
• preuzimanje i kontrola carinske dokumentacije nakon carinjenja
• dostavljanje dokumentacije nakon carinjenja
• ostale radnje u interesu robe- komitenta, a u nadležnosti poslovanja međunarodnog špeditera


Kontakt osoba
Mira Rokić
Telefon 051/213 227
Mobilni telefon 065/588 240
E-mail: mira.rokic@meridianbl.com

KONSALTING USLUGE

Meridian putem svojih stručnih službi pruža konsalting usluge u cilju unaprjeđenja poslovanja komitenata kroz:

• pružanje stručne i operativne pomoći u svim spoljnotrgovinskim poslovima u domenu međunarodne špedicije
• provođenje svih carinskih procedura uz primjenu Zakona o carinskoj politici, CEFTA sporazuma i SSP sa EU,
• primjena zakona o PDV-u u carinskom postupku,
• posredovanje za treća lica u izvoznim i uvoznim carinskim procedurama te
• vršenja deviznih plaćanja za treća lica

Kontakt osoba
Mira Rokić
Telefon: 051/213 227
Mobilni telefon: 065/588 240
E-mail: mira.rokic@meridianbl.com
slike-u-obradi.jpg
 
 
slike-u-obradi.jpg