0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Kliknite ovdje za: Agencija za državnu službu BiH ili Agencija za državnu upravu RS

Agencija je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u FBiH. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba, koja se sastoji od šest osnovnih unutarnjih organizacionih jedinica:• Ured direktora Agencije• Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu• Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru• Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici• Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli• Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u SarajevuPravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije sistematizovano je ukupno 62 radnih mjesta, od čega je 47 radnih mjesta državnih službenika, odnosno 75,81% i 15 radnih mjesta namještenika, odnosno 24,19%. Trenutno je popunjeno 56 radnih mjesta, od čega je 43 radnih mjesta državnih službenika i 13 radnih mjesta namještenika.
Adresa
Hamdije Kreševljakovića 19/V, Sarajevo, BiH
Telefon
+387 33 552 040
Fax
+387 33 552 051
Web
http://www.adsfbih.gov.ba