0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Pravilno i tačno vođenje poslovnih knjiga i obračun poreza , doprinosa i ostalih fiskalnih opterećanja zakonska je obaveza svih poslovnih subjekata.Mi smo agencija koja će na najbolji način ažurno i precizno voditi vaše knijgovodstvo.
JIB
4227035790003
Adresa
Trg Ivana Krndelja 36a, Mostar, BiH

USLUGE

• Obrada poslovnih knjiga u poslovnim prostorijama Agencije ili po dogovoru kod klijenta
• Vršimo obradu poslovnih knjiga ito:glavna knjiga, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, pogonsko knjigovodstvo, analitika kupaca i dobavljača te ostale p

• Izrada temeljnih finansijskih izvještaja (godišnjih, polugodišnjih i po potrebi mjesečnih finasijskih izvještaja) uz dosljednu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarada, Međunarodnih standarda finsnsijekog izvještavanja i usvojenih računovodstvenih politika
• Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja.• Izrada konsolidovanih f.izvješt.
stolac 25.03. 025.jpg
 
 
stolac 25.03. 024.jpg
 
 
revizija auditing mostar.jpg
 
 
stolac 25.03. 026.jpg