0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Piramida

M. Balorde 2, Mostar, Bosna i Hercegovina

Profesionals International

Bosanskih gazija 111, Ilidža, Bosna i Hercegovina

PRONI - Centar za omladinski razvoj

Ukratko o nama
PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima.
PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.
U posljednjih sedamnaest godina PRONI Centar je implementirao stotine projekata za mlade i druge ciljne grupe uz veliku podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj, USAID-a, UNDP-a, Vlade Brčko Distrikta, opštine Bijeljina i drugih međunarodnih i domaćih partnera. Posebno smo ponosi na projekte univerzitetskog nivoa obuke preko 350 Omladinskih radnika (1998-2004), izgradnju Omladinskog centra u Brčko distriktu BiH (2004), projekat Omladinske banke (2002-2005), projekat Mreže omladinskih klubova Brčko distrikta BiH (2007-2014), Festival Omladinskog Rada – FORA (2001-2013), Mladi Eko Lideri (2012-2014), Mladi Grade Budućnost u Brčko distriktu BiH (2011-2014), Lokalni Volonterski Servisi u Brčkom i Bijeljini (201-2014) te na stotine drugih projekata realizovanih sa mladima u proteklih 16 godina.
PRONI Centar je osnovan u augustu 1998. godine, postoji već 17 godina i ima kancelarije u Brčkom i Bijeljini a aktivnosti sprovodi na nivou BiH, kao i na evropskom nivou kroz partnerstva i umrežavanje sa drugim organizacijama.

VIZIJA
PRONI Centar za omladinski razvoj ima viziju da svi mladi ljudi imaju sposobnosti da razviju sebe i jednaku mogućnost da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kome su njihove potrebe prepoznate i riješene. Aktivizam, saradnja i razumijevanje među ljudima su sastavni dio demokratskog i pravednog društva.

MISIJA
PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna, nestranačka, lokalna omladinska organizacija osnovana 1998 koja radi na razvoju demokratskog društva kroz: Zaštitu i promociju ljudskih prava, Omladinski rad u zajednici, Društveno obrazovanje, Izgradnju mira, Međusektorsku saradnju, Podršku omladinskim inicijativama, Promociju EU integracija i Rad sa lokalnim zajednicama.
PRONI Centar radi na premoštavanju barijera koje stvaraju različitosti unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koje će imati dobrobit od samog rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude.
PRONI Centar radi u poslijeratnim područijima gdje je posebno izražena potreba za društvenom obnovom.

Proni Institute Maglaj

17. ulica bb, Maglaj, Bosna i Hercegovina