0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Dječiji butik Pčelica Maja

Trg ZAVNOBIH-a 23, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Dječiji centar Bubamara

Magistralni put bb, Pale, Bosna i Hercegovina

DJEČIJI CENTAR MOST JU Zenica

Crkvice 48 a, Zenica, Bosna i Hercegovina

Dječiji Dom Bjelave

Dječiji Dom Bjelave Sarajevo
Dom za djecu obezbjeđuje slijedeće:
- prijem i otpust djece
- pružanje organizovane i individualne stručne pomoći za uspješno savladavanje programa odgoja i obrazovanja štićenika,
- uspješno savladavanje nastavnih sadržaja i drugih zadataka koje se ostvaruju u ustanovama u oblasti obrazovanja i vaspitanja,- vodi brigu o zdravstvenom stanju djece i pravilnom psihofizičkom razvoju,
- razvija smisao za kolektivni život i rad, njeguje humanost, solidarnost, odgovornost i druga pozitivna svojstva ličnosti,
- otkriva, prati i podstiče pozitivne sklonosti kod djece,
- djeluje cjelokupnom organizacijom života i rada, uključivanjem štićenika u svakodnevne poslove u Domu za djecu, na usvajanju higijenskih, kulturnih i radnih navika i pravilan odnos prema fizičkom i intelektualnom radu,
- koristi usluge dječijih vrtića i drugih ustanova, u cilju bolje socijalizacije svojih štićenika usklađuje aktivnosti obezbjeđenja redovnog pohađanja nastave za maloljetnike koji se nalaze na redovnom školovanju u osnovnim i srednjim školama ili su zaposleni,
- obezbjeđuje stručnu pomoć u uspješnom savladavanju nastavnog programa te učestvuje u pripremanju uslova za povrat djece u porodicu i životnu sredinu iz koje su potekli,- obezbjeđuje i organizuje uslove za provođenje programa zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.
- vodi propisanu evidenciju o korisnicima usluga Doma za djecu.

DJEČIJI VRTIĆ 25. MAJ Laktaši

Dr. Mladena Stojanovića 3, Laktaši, Bosna i Hercegovina

Dječiji vrtić Bambi Banja Luka

Ravnogorska 20, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Dječiji vrtić Bambi Mostar

Trg I. Krndelja bb, Mostar, Bosna i Hercegovina

DJEČIJI VRTIĆ Bihać

Ozimice 1, Bihać, Bosna i Hercegovina

DJEČIJI VRTIĆ Bos. Petrovac

Petog korpusa bb, Bosanski Petrovac, Bosna i Hercegovina

Dječiji vrtić Bosanski Petrovac j.u.

V korpusa bb, Bosanski Petrovac, Bosna i Hercegovina