0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
PROIZVODNJA:
Niskonaponske razvodne opreme (distributivni i upravljački ormari, daljinski nadzor I mjerenje, ...);
Uređaje za kompenzaciju reaktivne snage za nazivne napone 0,4 kV i 6/10 kV;
Kompaktne trasformatorske stanice 10(20)/0,4 kV;
Mjerne module na srednjem naponu;
Srednjenaponska postrojenja metal-clad, nazivnih napona 12(7,2), 24 i 36 kV;
IZVOĐENJE ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA jake i slabe struje; IZVOĐENJE RETROFITA i asemblaža; PROJEKTOVANJE SN i NN postrojenja, trafostanica; INŽINJERING u okviru djelatnosti u dijelu projektovanja, proizvodnje, montaže i puštanja u pogon.
Adresa
Stupine B7/L3, Tuzla, BiH