0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Internistička Ordinacija Dr Mačkić

Grabavička 52, N. Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

INEL - Medicinska Tehnika doo

Trg Barcelone 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

INEL D.O.O.

Polog bb, Mostar, Bosna i Hercegovina

INES OPTIKA Doboj

Kralja Aleksandra 65, Doboj, Bosna i Hercegovina

Institut Mlječanica

Međuvođe bb, Kozarska Dubica, Bosna i Hercegovina

INSTITUT ZA KLINIČKU BIOHEMIJU Fojnica

Banjska, Fojnica, Bosna i Hercegovina

INTERMEDIK doo

Karađorđeva 49, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

INTERNATIONAL DIALYSIS CENTRE

Dvanaest beba bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Internistička ordinacija Dr. Babahmetović

PuŠkinova bb, Teslić, Bosna i Hercegovina

Internistička ordinacija Dr. Jelić

Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina