0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

K&A, Specijalistička ginekoloŠka ambulanta

Kolubarska, Pijeskovi 118, Doboj, Bosna i Hercegovina

Kadirić optika d.o.o.

Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kanova d.o.o.

Zmaja Ognjenog Vuka 108, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Kantonalna bolnica

Zdravstvenih radnika bb, Goražde, Bosna i Hercegovina

Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić z.u.

Darivalaca krvi 67, Bihać, Bosna i Hercegovina

KANTONALNA BOLNICA Travnik

Hirurška Služba
Anesteziološka služba
Ginekološka porođajna služba
Interna služba
Služba neurologije i psihijatrije
Služba pedijatrije
Služba za radiološku dijagnostiku
Transfuziološka služba
Biohemijskohematološka služba
Patologija
Služba za mikrobiologiju
Služba za snabdjevanje lijekovima

Kantonalna Bolnica Zenica

Zenicko-dobojski kanton - Kantonalna Bolnica u Zenici

Kantonalna bolnica Zenica j.u.

Crkvice 67, Zenica, Bosna i Hercegovina

Kantonalna veterinarska stanica - Ambulanta Novo Sarajevo

E. Šehovića 9, Sarajevo, Bosna i Hercegovina