0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Ambasada Republike Mađarske - Embassy of Hungarian Republic

H. Bibera 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ambasada Republike Makedonije - Embassy of The Republic of Macedonia

Ambasada Republike Makedonije u Sarajevu -- Makedonska ambasada u Sarajevu
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak, 08:30 - 16:30, GMT+01:00Rad sa strankama: Ponedjeljak, srijeda i petak, 09:30 - 12:30Vizni / konzularni odjel:+ (387 33) 269 401-Vizni / konzularni odjel
RADNO VRIJEME:Ponedjeljak-petak, 09:30 - 12:30

Ambasada Republike Srbije u BiH

Ambsada Republike Srbije u Bosni i Hercegovini

Ambasada Rumunije - Embassy of Republic of Romania

Ambasada Rumunije - rumunska ambasada - u Sarajevu

KONZULARNA KANCELARIJA-URED:
+387 33 668 893

Ambasada Ruske Federacije - Embassy of Russian Federation

Ambasada Rusije (Ruske Federacije) u Sarajevu | Ruska ambasada u Sarajevu

Ambasada SAD kancelarija u Banja Luci

Jovana Dučića 5, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Ambasada SAD Mostar

Mostarskog Bataljona bb, Mostar, Bosna i Hercegovina

Ambasada SAD Sarajevo

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD - USA) u Sarajevu. For urgent inquiries, please call the U.S. Embassy at 387 33 704-000

Consular Section
1 Robert C. Frasure Street, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 704-000
fax: +387 33 221-837

Ambasada Savezne Republike Njemačke - Embassy of Federal Republic of Germany

Njemačka ambasada-veleposlanstvo u Sarajevu

Radno vrijeme: Ponedjeljak - četvrtak, 07:30 - 17:00
Petak, 07:30 - 13:30, GMT +01:00

Ambasada Suverenog Vojnog Reda

Sarajevo - Ambasada Suverenog Vojnog Reda