0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

BOBAR banka a.d. Bijeljina - Poslovna jedinica Sokolac

Cara Lazara bb, Sokolac, Bosna i Hercegovina

BOBAR banka a.d. Bijeljina - Poslovnica Bosanski Brod

Svetog Save bb, Bosanski Brod, Bosna i Hercegovina

BOBAR banka a.d. Bijeljina - Poslovnica Derventa

Trg pravoslavlja 11, Derventa, Bosna i Hercegovina

BOBAR banka a.d. Bijeljina - Poslovnica Lukavica

Nikole Tesle 47, Lukavica, Bosna i Hercegovina

BOBAR banka a.d. Bijeljina - Poslovnica Prnjavor

Magistralni put 15, Prnjavor, Bosna i Hercegovina

BOBAR banka a.d. Bijeljina - Poslovnica Teslić

Karađorđeva, lamela A, Teslić, Bosna i Hercegovina

BOBAR banka a.d. Bijeljina - Poslovnica Zvornik

Svetog Save bb, Zvornik, Bosna i Hercegovina

BOBAR BANKA AD BIJELJINA Pale

Milana Simovića 8, Pale, Bosna i Hercegovina

BOBAR BANKA FILIJALA PALE Istočno Sarajevo

Nikole Tesle bb, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BOBAR GROUP - BOBAR GRUPA Bijeljina

BOBAR je u poslovnom svijetu prisutan od 1989. godine. Nastao je kao jedna od prvih tranziciskih firmi u poslovnom okruženju. Danas, po obimu i raznovrsnosti poslovanja, predstavlja vodeću grupaciju u Bosni i Hercegovini sa zapaženom ulogom u regionu Jugoistočne Evrope.
Razvijajući se na modelu savremenih preduzeća sa Zapada, "BOBAR" je postao sinonim za sigurnost, poslovnost i uspjeh. Formula uspjeha sadržana je u stalnom ulaganju u kadrove i blagovremenom investiranju.
BOBAR biznis je razvijen u 5 država - BiH, Makedonija, Njemačka, Engleska i SAD. Obuhvata 35 poslovnih djelatnosti, organizovanih u 27 preduzeća, sa 1500 radnika. Iz okvira grupacije 21 kompanija nalazi se u Bosni i Hercegovini.