0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

CARMEUSE a.d. Rudnik i Fabrika Kreča Doboj

Preko 150 godina poslovanja, Carmeuse je vodec?i proizvođač krečnjaka sa visokim sadržajem kalcijuma i dolomitnog lomljenog kamena, krečnjaka i lomljenih agregatnih proizvoda krečnjaka koji su vitalni dio važnijih privrednih grana (u proizvodnji čelika, energetskom sektoru, zaštiti životne sredine i građevinarstva).

"Fabrika kreča Carmeuse" preduzeće za proizvodnju, preradu i promet kreča i "Rudnik krečnjaka Carmeuse" preduzeće za proizvodnju, preradu i promet krečnjaka nalaze se u mjestu Ševarlije, 7 kilometara udaljenom od grada Doboja. Preduzeća datiraju još iz sedamdesetih godina prošlog vijeka kada su poslovali pod zajedničkim nazivom "Rudnik krečnjaka i tvornica kreča" i do danas su prošla nekoliko organizacionih faza i promjena vlasničkih struktura.

CENTAR D.O.O. Tešanj

Špedicija, međunarodna i unutrašnja

CENTRAL Banja Luka

Prevoz, turizam, trgovina, ugostiteljstvo

CENTRAL-ŠPED D.O.O. Brčko

(nema detaljnog opisa)

CENTRO-TOURS Bužim

Špedicija međunarodna i unutrašnja

CentroŠped a.d.

Špedicija - Špediterske usluge

CENTROŠPED Nevesinje

(nema detaljnog opisa)

Najtraženiji poslovni subjekti u posljednjih 90 dana

Servisne informacije / korisni i traženi subjekti