0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Zane BH d.o.o. Prodaja Nekretnina

Branilaca Sarajeva 20, Centar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zavod mirovinskog i invalidskog osiguranja - Ispostava Uskoplje

Josipa bana Jelačića bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina

Zavod Svete obitelji

Puringajska bb, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Zavod za agropedologiju d.o.o.

Sektor za pedologiju i melioracije tlavrši slijedeće poslove: kartiranje i utvrđivanje bonitetne i upotrebne vrijednosti poljoprivrednog i drugog zemljišta; zoniranje i rejonizaciju poljoprivrednog i drugog zemljišta i priprema prijedloga mjera njegovog racionalnog korištenja; izrada odgovarajućih tematskih karata zemljišta (kiselosti, erodibilnosti, ugroženosti od voda i sl.); priprema instrukcija za gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima; praćenje programa i izrada elaborata, studija i projekata uređenja i rekultivacije poljoprivrednog i drugog zemljišta; davanje saglasnosti za upotrebu poljoprivrednog zemljišta te izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; izrada metodologija i terenska istraživanja zemljišta (rekognosciranje terena, opažanja, mjerenja, snimanja, stratigrafska istraživanja-sondiranja terena, otvaranje profila, uzimanje uzoraka i sl.); priprema analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Sektora; priprema stručnih mišljenja na zakone i propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno i drugo zemljište; drugi poslovi i zadaci propisani Zakonom o poljoprivrednom zemljištu; priprema izvještaja o radu, programa i plana rada za narednu godinu za Sektor; priprema materijala za konferencije, okrugle stolove, seminare i skupove vezano za zemljište; drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Kaptol 3, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zavod za javno zdravstvo FBiH - Ured Mostar

Vukovarska bb, Mostar, Bosna i Hercegovina

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

MarŠala Tita 9, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zavod za javno zdravstvo SBK/ŽSB Travnik

Školska bb, Travnik, Bosna i Hercegovina

Zavod za javno zdravstvo USK

Dr. Irfana Ljubijankića bb, Bihać, Bosna i Hercegovina

Zavod za kontrolu lijekova Federacije BiH

MarŠala Tita 9/III, Sarajevo, Bosna i Hercegovina