0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

LI-TRANS

Poduzeće za prijevoz robe i špediterske usluge

Litvatrans d.d.

Branilaca Banovića 27, Banovići, Bosna i Hercegovina

Litvatrans d.d. Banovići - Poslovnica Banovići

Branilaca Banovića 55, Banovići, Bosna i Hercegovina

Litvatrans d.d. Banovići - Poslovnica živinice

Oslobođenja bb, Živinice, Bosna i Hercegovina

Litvatrans d.d. Banovići - Turistička poslovnica Tuzla

Albina Herljevića bb, Tuzla, Bosna i Hercegovina

LIVNO TRANS D.O.O.

Župana Želimira bb, Livno, Bosna i Hercegovina

LIVNO-BUS

Župana Želimira bb, Livno, Bosna i Hercegovina

Ljaljić-Turs

1. bataljona 1, Čelić, Bosna i Hercegovina

LJUTOTRANS D.O.O.

OraŠac bb, Bihać, Bosna i Hercegovina

LOVOTURS D.P.

(prazno), Foča, Bosna i Hercegovina