Poslovni adresar | Sve djelatnosti > Svi gradovi
Izlistaj sve | 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Red Bull BiH
Adresa
Bage bb, Posušje , BiH
Telefon
039 682 ***
Fax
039 685 ***
Mobilni
***
JIB/PDV
4272099470008
Želite poslati Vašu ponudu svim subjektima u nekoj kategoriji djelatnosti? Kliknite ovdje!

Obratite pažnju i na ove subjekte

Preduzeće za trgovinu proizvodima šumarstva i prerade drveta
Prodaja, podešavanje i servisiranje modernih digitalnih slušnih aparata marke PHONAK i FM sistema za pomoć u obrazovanju gluhe i nagluhe djece (Sonus doo Sarajevo)
Prenoćište na jezeru Modrac i ugodan boravak u Pizzeriji "PARROT". Tuzla/Lukavac, plaža jezera Modrac
vrši sljedeće poslove: prati propise iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, izbjeglica i raseljenih lica istara se o njihovoj dosljednoj primjeni; sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je obrazovana; stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim potrebama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potrebe iz ove oblasti na području općine u skladu sa zakonom i drugim propisima; vodi upravni postupak iz oblasti zaštite porodice sa djecom, zdravstvene zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i oblasti izbjeglica i raseljenih lica; izrađuje i izdaje radne knjižice građanima vodi sve evidencije o korisnicima novčanih primanja i knjigovodstveno-računovodstvene poslove o svim primanjima u skladu sa važećim propisima; vodi evidenciju o izbjeglicama i raseljenim licima i povratnicima na području općine; vodi poslove vezane za održiv povratak –vodi postupak vršenja odabira korisnika sredstava za rekonstrukciju porušenih i oštećenih stambenih jedinica i dodjelu pomoći za održiv povratak u skladu sa zakonom i drugim propisima; utvrđuje stepen oštećenosti stambenih jedinica po zahtjevu stranaka na području općine; učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, provjerava smještajne mogućnosti i o tome izdaje odgovarajuću dokumentaciju; planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o izbjeglicama i raseljenim licima; vrši sve administrativne i stručne poslove za rad Komisije za odabir korisnika projekata rekonstrukcije porušenih i oštećenih stambenih jedinica i Komisije za dodjelu novčane pomoći socijalno ugroženim licima; priprema prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je obrazovana; izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Službe; vrši i druge poslove iz djelokruga Službe.

KATEGORIJE

 

Polovna poljoprivredna mehanizacija - povoljni poljoprivredni traktorski prikljucci
Nova Oprema Banja Luka
HLAĐENJE VODENOM PAROM STELLA doo Mosta
MERIDIAN TOURS MOSTAR

Obavijest našim cijenjenim klijentima!
Mi nemamo terenske komercijaliste, stoga ukoliko Vas posjete osobe koje se tako predstavljaju, prijavite ih nadležnom MUP-u i obavijestite nas na 061 755 911

Copyright ©2007-2013 Poslovni Adresar/Imenik BiH | Zadržavamo sva prava