0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

SECURITAS BH doo Sarajevo

Tehnička zaštita - Transport novca i vrijednosti - Fizička zaštita - Interventni timovi

SECURITAS doo Agencija za Zaštitu Mostar

Agencija Securitas je nasljednik agencije za zaštitu lica i imovine Alarm West. Alarm West je osnovao Mirsad Ćatić 1995. i tada je bio jedini zaposleni. petnaest godina kasnije Alarm Wesr grupacije je imala preko 1000 zaposlenih, profilisane usluge u sektoru privatne zaštite, izuzetan portfolio klijenata. 2010. godine agencija Alarm West u okviru grupacije AWG postaje dio Securitas AB. Početkom 2012. godine mijenja ime u Agencija za zaštitu lica i imovine Securitas d.o.o. Mostar. Trenutno većina banaka, diplomatskih predstavništava i niz privatnih malih korisnika su povjerili svoju bezbjednost agenciji Securitas d.o.o. Mostar.

SIGURNOSNI INŽENJERING D.O.O.

Put za Timal bb, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

SIGURNOST J.P. Mostar

Za pružanje usluga fizičko-tehničke zaštite sa p.o.

SJB PRIJEDOR stanica Ljubija

Hasana Kikića bb, Prijedor, Bosna i Hercegovina

SJB Prijedor Stanica Omarska

Omarska bb, Prijedor, Bosna i Hercegovina

SUDSKA POLICIJA TK

Maršala Tita 137, Tuzla, Bosna i Hercegovina