0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Elgrad d.o.o.

Preduzeće “Elgrad” d.o.o. nalazi se u mjestu Donji Ranković i udaljeno je od grada Teslića svega 3 km. Osnovano je 1991. godine, a u društvo sa ograničenom odgovornošću preraslo je 1997. godine.

Ono popunjava svoju djelatnost na širokom području proizvodnje i usluga među kojima su primarna prerada drveta, finalna prerada drveta, proizvodnja briketa, niskogradnja, visokogradnja, izvođenje radova na telekomunikacionim sistemima i objektima telefonije, izgradnja objekata u hidrogradnji, uslužna djelatnost kao što je drumski transport svih vrsta.

Posebno se može izdvojiti specijalizovanost za vangabaritne terete, ali i usluge transporta tereta na određene visine uz pomoć viljuškara i dizalica raznih veličina.
Preduzeće Elgrad d.o.o. se prostire na 30.000 kvadratnih metara sa dovoljnim kapacitetima za nesmetan razvoj i proširenje. Zapošljava oko 250 radnika različitih struka i profila. U svom kraju je nosioc razvoja i najuspješnija firma na Teslićkoj opštini sa orjentacijom na izvoz koji učestvuje sa 60% obima u godišnjem obrtu.

ELIKSIR D.O.O. Posušje

Biljna apoteka

Najtraženiji poslovni subjekti u posljednjih 90 dana

Servisne informacije / korisni i traženi subjekti