0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

USLUGA TRANS

Preduzeće za prevoz robe, opravku i sevisiranje vozila

USLUGE Čitluk

(nema detaljnog opisa)

Uslužna djelatnost JURIST

Administrativno pravne usluge iz oblasti radnog, privrednog,obligacionog i drugih grana prava po vrlo povoljnim cijenama.

Uslužna zadruga 6. april

Usluge zapošljavanja

Uslužna zadruga Agna

Usluge zapošljavanja

USOJ Udruženje Studenata Općine Jajce

Naša misija: Promocija obrazovanja i zaštita interesa studenata.
Naša vizija: Biti aktivan, prepoznatljiv i respektabilan faktor za pitanja mladih.

Ciljna skupina: Studenti i visokoobrazovane osobe sa područja Općine Jajce

USORA D.O.O.

(nema detaljnog opisa)

Najtraženiji poslovni subjekti u posljednjih 90 dana

Servisne informacije / korisni i traženi subjekti